Zware straffen voor milieu-inbreuken transportbedrijf

De correctionele rechtbank van Gent heeft zware geldboetes uitgesproken tegen de NV Anglo Belgian Corporation, een Gents transportbedrijf, wegens inbreuken op de milieuwetgeving. De zaakvoerder en de boekhouder van het bedrijf kregen 10.000 euro boete (waarvan de helft effectief), Anglo Belgian moet 15.000 euro betalen (waarvan 10.000 euro effectief). De veroordeelden moeten samen ook een som van ruim 35.000 euro betalen als bijzondere verbeurdverklaring.

BELGA

De veroordeling kwam er wegens de exploitatie van een hinderlijke inrichting zonder vergunning, inbreuken op de Vlarem II-wetgeving waarbij stookolietanks en -leidingen jarenlang bleven lekken. Uiteindelijk heeft het bedrijf ook jarenlang verzuimd om een milieucoördinator aan te stellen.

Nu in het nieuws