Burgemeesters ruziën over criminaliteitscijfers

Stabiele of licht stijgende criminaliteitscijfers in Antwerpen en sterk dalende cijfers voor de criminaliteit in Mechelen, het zorgt voor een ruzie tussen burgemeester Bart Somers (VLD) van Mechelen en zijn Antwerpse collega Leona Detiège (sp.a).

BELGA

BR>

Zelfs de naakte cijfers zorgen al voor een dispuut tussen de burgemeesters. "Mechelen maakt geen gebruik van de Geïntegreerde Interpolitionele Criminaliteitsstatistieken, Antwerpen wél", merkt burgemeester Detiège op. "Het heeft trouwens geen zin om cijfergegevens van beide steden te vergelijken. Want alleen al voor wat betreft het aantal inwoners is er een absolute discrepantie. Bovendien vervult Mechelen absoluut niet de centrumfunctie van Antwerpen en is er geen vergelijking mogelijk voor wat betreft de impact van de georganiseerde criminaliteit."

Detiège gispt ook de visie van haar Mechelse collega op de taak van de schepen voor Veiligheid. "In schril contrast met mijn Mechelse collega Bart Somers heb ik de Antwerpse schepen voor Integrale Veiligheidszorg, Dirk Grootjans (VLD), wél uitgebreide en duidelijke bevoegdheden gegeven", merkt de Antwerpse burgemeester op.