Elk fort rond Antwerpen krijgt eigen bestemming

Print
De forten rond Antwerpen moeten allemaal een eigen bestemming krijgen. Terzelfder tijd moet de samenhang tussen de forten worden behouden en versterkt. Dat staat in de studie "Herover de fortengordel. Concept Vesting Antwerpen" van het studiebureau Stramien, gemaakt in opdracht van het Antwerpse provinciebestuur. De resultaten zijn maandag in Antwerpen voorgesteld.
Volgens Martine De Graef, bestendig afgevaardigde voor Patrimonium in de provincie Antwerpen, stelt de studie voor om de forten elk apart een "bovenlokale functie" te geven. "Dat wil zeggen dat de forten mensen moeten aantrekken vanuit de wijde omgeving. Bedoeling is dat ieder fort zijn eigen 'functie' heeft. Zo kan het fort van Zwijndrecht een 'jeugdfort' worden, het fort van Mortsel een 'cultuurfort', het fort bij de UIA een 'campusfort', enzovoort. Daarbij wordt telkens wel de basisstructuur van het fort behouden", aldus De Graef.

De samenhang tussen de forten moet volgens De Graef worden bevorderd binnen het kader van 'Concept Vesting Antwerpen'. Daarin staat dat de verbindingen tussen de forten - zoals fietsroutes, wegen, bermen en dijken - moeten worden verbeterd. Een concrete streefdatum om de studie te realiseren is er niet. "Sommige gemeenten startten reeds met initiatieven, maar het zal wel jaren duren voor de plannen zijn gerealiseerd", weet De Graef.

.

Nu in het nieuws