VLD'er Beysen lanceert beweging Liberaal Appel

Op een door meer dan 350 donkerblauwe militanten en belangstellenden bijgewoond debat heeft Antwerps VLD-europarlementslid Ward Beysen zaterdag zijn Liberaal Appel op de politieke kaart gezet. De beweging moet het klankbord worden van diegenen die 'verstandig rechts' een grotere rol in de VLD willen zien spelen. Het cordon rond het Blok werd door Beysen contraproductief genoemd maar blijft overeind.

BELGA

Ward Beysen was ongemeen scherp voor de partij die hij vooralsnog niet wenst te verlaten. Hij verwijt de VLD op alle niveaus - en in Antwerpen nog het meest - de gevangene te zijn van rood-groen. Hij wantrouwt de koers die zijn voorzitter Karel De Gucht vaart en pleit er voor dat de VLD opnieuw van haar eigen sterkte uitgaat, "zonder overlopers en spiritisten. Honderdduizenden Vlamingen hebben hun tong uitgestoken naar de politiek of hebben voor het Blok gestemd.

Van die antistemmen kunnen er worden teruggehaald als de VLD over vijf cruciale thema's duidelijkheid creëert." Beysens Liberaal Appel wijst elke verhoging van de fiscale druk af. Recidiverende criminelen worden kordaat aangepakt. Drugs horen in de samenleving niet thuis. De snel-Belgwet moet worden herbekeken. En er moet meer blauw op straat om de criminaliteit maximaal terug te dringen. Beysen kreeg applaus toen hij brandhout maakte van Agalev, de Brusselse betutteling ten aanzien van Antwerpen hekelde en stelde dat "niemand in Antwerpen op burgemeester Patrick Janssens zit te wachten." Detiège II kreeg van Beysen een rooie kaart.