Leger betaalt sanering Militair Hospitaal Berchem

De stad Antwerpen gaat de bodemvervuiling van de Hospitaalsite in Berchem saneren en de kosten daarvan verhalen op het Belgisch leger. Zo heeft Antwerps VLD-schepen Ann Coolsaet, maandag in de gemeenteraad gezegd op vraag van raadslid Johan Bijttebier (Agalev).

BELGA

Coolsaet meldde aan de gemeenteraad dat de stad op kosten van het leger kan saneren. De saneringskosten worden immers afgetrokken van de kostprijs van de site zelf.

Een onderzoek naar de juiste draagwijdte van de bodemvervuiling is recent afgerond door het onderzoeksbureau Ecorem. Dat onderzoek zelf kostte al 85.000 euro.

"Over de vervuiling zelf zijn weinig gegevens bekend", aldus nog schepen Coolsaet. "Behalve dat toekomstige bewoners het grondwater beter nooit gebruiken. Maar dat is eigen aan de stedelijke omgeving."