Akkoord geluidshinder Zaventem niet voor Bierset

Print
De Vlaamse en de Waalse regering gaan rechtstreeks onderhandelen over een akkoord om de geluidshinder rond de luchthaven van Bierset te beperken. Dat verklaarde federaal premier Guy Verhofstadt dinsdag na afloop van het overlegcomité.
Vorige week bereikte de federale regering met de regeringen van het Vlaams en het Brussels gewest een akkoord om de geluidsoverlast te beperken boven de luchthaven van Zaventem. Het plan heeft betrekking op de isolatie van 12.700 woningen.

Verhofstadt zei dinsdag dat er een anologe operatie komt voor de luchthaven van Bierset. Waals minister van economie Serge Kubla verklaarde bij het verlaten van de vergadering dat het akkoord over Zaventem het Waals gewest niet bindt.
Het akkoord beantwoordt niet aan de strategie van het Waals gewest, dat bevoegd is voor de regionale luchthaven van Bierset en volledig andere normen hanteert. Het Waals gewest voert al een beleid terzake en heeft al huizen opgekocht en geisoleerd. We willen geen stap achteruit zetten, aldus Kubla. Hij is wel bereid met het Vlaams gewest rond de tafel te gaan zitten.
MEEST RECENT