Geschil Belgacom vs Telenet ingeleid

Print
Voor de handelsrechtbank in Mechelen werd dinsdag het geschil tussen Belgacom en Telenet ingeleid. Beide partijen stelden een kalender op om hun conclusies aan de rechtbank voor te leggen. De pleidooien vinden plaats op 28 mei, waarna de rechter de datum van het vonnis bepaalt. In de zaak wordt Telenet door Belgacom gedagvaard omdat Telenet per 1 maart zijn 'terminatietarieven' met 400 procent verhoogt.
"De terminatietarieven zijn de tarieven die andere operatoren, dus ook Belgacom, aan Telenet moet betalen voor de telefoongesprekken van de eigen klanten met die van Belgacom", zegt Belgacom-woordvoerder Piet Van Speybroek. "Het optrekken van de tarieven maakt dat de Belgacom-klant twee keer zoveel moet betalen om naar een Telenet-klant te bellen."
Voor Belgacom begaat Telenet inbreuken op de wet op de handelspraktijken. Ook zou Telenet volgens Belgacom contractbreuk plegen met de "aanpassing" van de tarieven. "Gevolg is dat wij de prijsstijging moeten doorrekenen aan onze klanten", aldus nog Van Speybroek.
MEEST RECENT