Meldpunt FAVV voor vragen en klachten

Print
Wie vragen heeft over voedselveiligheid of klachten wil melden over bepaalde voedingsproducten, kan daarvoor voortaan terecht bij het gratis Meldpunt van het Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).
Het meldpunt was van bij het begin voorzien in de oprichting van het Voedselagentschap. Begin oktober vorig jaar werd de dienst opgestart en het faxnummer bekend gemaakt op het Voedingssalon. Maar veel respons kwam er toen niet.

Op het voorbije landbouwsalon Agribex maakte het Federale Voedselagentschap het gratis telefoonnummer dan bekend. "Maar met de PCB-crisis ging dat een beetje verloren", luidt het op het meldpunt.
Hoedanook, het Meldpunt is elke weekdag van 9 tot 17 uur bereikbaar op het groene nummer 0800/13 550. Vragen over voedselveiligheid worden zo adequaat en zo snel mogelijk beantwoord, en in een FAQ-database gestopt. Klachten worden doorgestuurd naar de bevoegde overheidsdiensten (Eetwareninspectie, IVK,...).

Voorlopig wordt de dienst bemand door één Nederlandstalige en één Franstalige medewerker. Vrezen ze niet dat ze de toestroom van telefoontjes naar verloop van tijd niet de baas zullen kunnen? "Ja, inderdaad. Maar we zijn al op zoek naar een call-center dat ons bij een toevloed kan bijstaan", luidt het. "Er ligt altijd een draaiboek klaar dat we hen kunnen overhandigen".

Gratis telefoonnummer: 0800/13.550
Fax: 0800/13.455
E-mail: meldpunt@favv-afsca.fgov.be
MEEST RECENT