Filip De Winter hekelt islam

Print
De islam is een middeleeuwse godsdienst en de Europese normen, waarden en manier van leven is superieur tegenover andere levenswijzen. Dat heeft Vlaams Blok-topman Filip De Winter zondag verklaard in De Zevende Dag.
BR> De Winter kwam in het VRT-programma toelichten waarom hij de Nederlander Pim Fortuyn had gefeliciteerd met zijn standpunten over vreemdelingen en de islam. "Fortuyn zegt luidop wat vele mensen stilletjes denken. Daar is in Nederland veel moed voor nodig", zei de Blok-fractieleider in het Vlaams parlement.

Achter de uitspraak dat de islam een achterlijke godsdienst is, staat De Winter naar eigen zeggen niet. Hij had het zelfs over een onverstandige, beledigende en domme uitspraak. "Het leidt de aandacht af van het essentiële: dat de islam op vele vlakken tegengesteld is aan onze manier van leven. Dat is zo met de scheiding tussen kerk en staat, de positie van de vrouw, enzomeer".
Toch is de uitlating van Fortuyn volgens De Winter niet discriminerend. "De islam ís een middeleeuwse godsdienst. Laten we dat nu maar eens gezegd hebben", luidde het.

De Blokker voegde er meteen aan toe hiermee geen waardeoordeel te willen uitspreken. "In Europa zijn er oorlogen gevoerd om de scheiding tussen kerk en staat in te voeren. Ik stel vast dat men in islamitische landen dat principe niet aanvaardt. Dat is net zo voor de discriminatie van vrouwen en de vrije meningsuiting".
Nu in het nieuws