Kamer: woensdag interpellaties over Dedecker

Minister van justitie Marc Verwilghen wordt woensdagvoormiddag in de kamercommissie justitie geïnterpelleerd over het bezoek dat VLD-senator Jean-Marie Dedecker samen met een VTM-journalist bracht aan Marc Dutroux. Het euthanasiedebat wordt op die manier verschoven naar de namiddag.

BELGA

Dat is dinsdag vernomen. Maandag maakten de christen-democraten zich in de commissie kwaad omdat de interpellaties op de lange baan leken geschoven te worden. Dat is dus niet het geval. Woensdagvoormiddag interpelleert de voltallige oppositie - CD°V, PSC, Vlaams Blok, N-VA en Spirit - de minister over het bezoek van Dedecker en de VTM-journalist aan Dutroux. In de namiddag vat de commissie dan de bespreking aan van de wetsontwerpen inzake euthanasie en palliatieve zorgen. Ondertussen maakte de commissie volksgezondheid immers al haar advies terzake over. Zij keurde de tekst dinsdagvoormiddag unaniem goed. Ook de Sabena-onderzoekscommissie kwam dinsdagvoormiddag samen. Op de agenda stond de regeling van de werkzaamheden. Concrete afspraken werden echter nog niet gemaakt. Woensdag vergadert het bureau van de commissie

Nu in het nieuws