Referendum Peer: 'geen snelheidsbeperking'

Print
Voor het referendum over verkeersveiligheid in Peer zijn exact 4.324 kiezers komen opdagen. 56 procent wil dat er strengere snelheidscontroles op de Peerse wegen komen, maar een beperking tot 70 km per uur op de gemeentewegen en tot 30 km per uur in de dorpskommen werd afgewezen.
12.289 inwoners van Peer vanaf 16 jaar en 143 EU-burgers konden zondag in één van de twaalf stembureaus antwoorden op drie vragen. De eerste vraag handelde over de invoering van een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur op alle gemeentewegen waar er momenteel nog een hogere snelheid van toepassing is.
De tweede vraag werd opgesplitst in twee delen en had enerzijds betrekking op de invoering van de zone 30 in dorpscentra en anderzijds op de invoering van een zone 30 in dichtbebouwde woonbuurten.
In de derde vraag werden de Perenaars gevraagd of ze al dan niet strengere verkeerscontroles op de Peerse wegen wilden.
Slechts 30,4 procent van de kiezers antwoordde positief op de eerste vraag en respectievelijk 33,4 en 37,4 procent liet zich positief uit voor de invoering van een zone 30 in dorpscentra en dichtbebouwde woonbuurten. 41,4 Procent van de Perenaars vond tot slot dat er geen strengere verkeerscontroles moesten komen.
Burgemeester Theo Kelchtermans van Peer zei eerder al dat hij de mening van de meerderheid van de bevolking zal volgen, niettegenstaande de uitslag van het referendum niet bindend is.

.

Nu in het nieuws