Amerikaanse ambassade in Kabul heropend

Print
Amerikaanse mariniers hebben maandag de Amerikaanse vlag gehesen boven de Amerikaanse ambassade in Kabul en daarmee de ambassade, die sinds 1989 leeg heeft gestaan, weer opengesteld. "Wij zijn hier en we blijven hier", zei James Dobbins, de Amerikaanse gezant die de openingsplechtigheid leidde.
Voorlopig zal de Amerikaanse missie fungeren als een verbindingskantoor, bemand door een tiental Amerikaanse diplomaten en bewaakt door een contingent mariniers. In de komende weken zal een zaakgelastigde worden benoemd, zei Dobbins, en over enkele maanden een ambassadeur. Namens de nog niet geïnstalleerde Afghaanse overgangsregering woonde aankomend minister van defensie Mohammed Fahim de heropeningsplechtigheid bij.

De VS zijn niet de enigen die na de verdrijving van de Taliban weer een vertegenwoordiging in Afghanistan vestigen. Iran, Groot-Brittannië en Italië hebben dat al eerder gedaan en andere landen hebben stappen daartoe gezet. De Turkse minister van buitenlandse zaken Ismail Cem arriveerde maandag met de nieuwe Turkse ambassadeur in Kabul om de ook de Turkse ambassade te heropenen. Net als de meeste andere landen heeft Turkije zijn ambassadeur teruggetrokken nadat de Taliban zich in 1996 meester hadden gemaakt van het grootste del van Afghanistan. Cem nam de gelegenheid te baat om medische voorraden af te leveren bij een plaatselijk ziekenhuis dat door Turkije wordt geoutilleerd. Later zou hij naar de noordelijke stad Mazar-e-Sharif reizen om ook het Turkse consulaat daar te heropenen. In Mazar-e-Sharif wonen veel etnische Oezbeken, een volk dat nauw verwant is aan de Turken. "Wij zullen alles doen om Afghanistan te helpen", zei Cem.

De laatste Amerikaanse ambassadeur in Kabul, Adolph Dubs, werd in 1979 door islamitische extremisten ontvoerd en sneuvelde in het kruisvuur toen Afghaanse veiligheidsagenten probeerden hem te ontzetten. De ambassade bleef zonder ambassadeur functioneren tot begin 1989 de laatste personeelsleden naar de VS terugkeerden. Daarna werd het gebouw beheerd door Afghaanse bewakers, die daar maandag voor werden geëerd.
In september werd een mede door de Taliban georganiseerde anti-Amerikaanse demonstratie bij de ambassade gehouden, waarbij het gebouw werd aangevallen, het zegel van de pui gerukt en auto's en een wachthuisje in brand werden gestoken. Nog geen twee weken later lanceerden de VS de militaire campagne tegen de Taliban.
Dobbins, die eerder al ruime ervaring opdeed in probleemgebieden als Haïti, Somalië, Bosnië en Kosovo, heeft een belangrijke rol gespeeld bij het op poten zetten van de overgangsregering voor Afghanistan. Sommige Afghaanse leiders hebben al voor de installatie van de nieuwe regering bezwaar gemaakt tegen de samenstelling daarvan. Premier Hamid Karzai is een Pathaan, maar de belangrijkste ministersposten zijn vergeven aan leden van de Noordelijke Alliantie. Omdat de Afghaanse leiders hun conflicten met het geweer plegen op te lossen houdt de internationale gemeenschap het hart vast, maar Dobbins zei vorige week dat de zaken zich tot nu toe "positiever ontwikkelen dan de meesten van ons hadden verwacht".

.

Nu in het nieuws