KBVB wil aandacht vestigen op probleem van "feitelijke verenigingen"

Print
BRUSSEL - Naar aanleiding van de problemen rond voetbalclub Verbroedering Wilsele, wenst de Koninklijke Belgische Voetbalbond andermaal de aandacht te vestigen op de gevaren van een "feitelijke vereniging".
BR>
Omdat de secretaris van Wilsele de BTW van de club niet betaalde, verhaalt het ministerie van financiën die schuld nu op de leden van de vereniging. Onder de leden die nu het bedrag zouden moeten ophoesten bevinden zich ook nog heel wat kinderen. Bij een feitelijke vereniging is het wettelijk toegelaten om elk lid, om van het even welke leeftijd, aansprakelijk te stellen voor gemaakte schulden.

Reeds een aantal jaren sensibiliseert de KBVB de clubs voor dit probleem. Zo werden begin 1999 een aantal workshops georganiseerd in de schoot van de Federatie waarbij het belang van de omvorming naar een VZW precies werd uiteengezet. Deze boodschap zal nu opnieuw aan de clubs duidelijk gemaakt worden. Immers bij een feitelijke vereniging zijn wettelijk alle leden van een vereniging hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk. Wanneer de vereniging daarentegen een rechtspersoonlijkheid heeft, is de rechtspersoon "de juridische entiteit" die aansprakelijk is.

Volgens de laatste schattingen bestaan nog slechts zo'n twintig procent van de clubs als feitelijke vereniging. De KBVB wenst er bij die clubs nogmaals op aan te dringen dat ze de nodige stappen zouden ondernemen.

Bijkomend is het uiteraard vanzelfsprekend dat voldoende informatie dient verschaft te worden aan eenieder die lid wordt van welke vereniging dan ook.
Nu in het nieuws