"Meerkost politiehervorming door federaal niveau betaald"

Print
Federaal minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne (PRL) heeft woensdagmorgen zijn gewestelijke collega's Paul Van Grembergen, Charles Michel en François-Xavier de Donnéa ontmoet over de politiehervorming.
Volgens zijn woordvoerder Laurent Panneels verliepen de gesprekken in een positieve sfeer. Duquesne herhaalde er zijn belofte dat de aanvaardbare meerkost van de politiehervorming door de federale regering zal betaald worden.
Volgens Panneels wordt eerstdaags een omzendbrief verzonden aan de gemeenten. Duquesne onderstreepte dat er geen sprake is van communautaire scheeftrekkingen. De minister verduidelijkte dat de verschillen tussen de landelijke en de centrumgemeenten zowel in het noorden als het zuiden van het land historisch gegroeid zijn. Duquesne beloofde voorts dat hij aan de gewesten alle mogelijke cijfers ter zake zal overmaken.
Nu in het nieuws