Van Gembergen wil oude bunkerlinie in Beveren beschermen

Print
Vlaams Minister Paul Van Grembergen wil een oude bunkerlinie uit de eerste wereldoorlog beschermen. Het gaat om een 90-tal bunkers over een strook van zes kilometer in de gemeente Beveren. De bunkers zijn in 1916 door de Duitsers gebouwd als deel van een Antwerpse verdedigingsgordel.
De bunkers liggen tussen de expressweg N49 en het Fort van Haasdonk. Vroeger stonden er zo'n 188 bunkers, maar een groot deel is de voorbije jaren afgebroken. De overgebleven exemplaren worden momenteel vooral gebruikt door landbouwers als stalling voor vee of opslagplaats voor gewassen.

Het voorstel tot bescherming komt na een studie van de Simon Stevinstichting, die de militaire- en architectuurhistorische waarde van de bunkers onderzocht. In het ministrieel besluit wordt de nadruk gelegd op het gebruik van gewapend beton. Het was de eerste keer dat dit materiaal gebruikt werd bij militaire architectuur. Aan het voorstel tot bescherming gaat een openbaar onderzoek vooraf. Na de bescherming zullen de bunkers niet meer afgebroken mogen worden en kunnen subsidies bekomen worden voor instandhoudingswerken.
Nu in het nieuws