Commissie haalt zwaar uit naar oneerlijke bedrijven

Print
"Wij zullen u pakken en doen betalen." Die boodschap richt commissievoorzitter Romano Prodi woensdag tot Interbrew, De Post en nog een reeks andere bedrijven die de vrije concurrentie ondergraven. De Europese Commissie legde woensdag boetes op aan verscheidene bedrijven die kartels hadden gevormd.
In de Belgische biersector waren er in de jaren negentig twee kartels. Interbrew en Danone/Alken-Maes, met respectievelijk 55 en 15 procent van de markt, hadden een hele reeks afspraken: over prijzen, beperkingen in de marketingkosten, onderlinge verdeling van horeca-zaken, enz. Onder invloed van Danone strekten de afspraken zich na verloop van tijd ook uit tot Frankrijk.

Een tweede kartel omvatte ook de kleinere brouwers Haacht en Martens. Dat kartel had afspraken gemaakt over huismerken in de distributie, bieren dus met het merk van het grootwarenhuis maar gebrouwen door de 'gewone' brouwers. In beide kartels werden de afspraken gemaakt door de toplui van de bedrijven, die elkaar regelmatig ontmoetten. De Europese Commissie heeft woensdag trouwens ook boetes uitgesproken tegen een Luxemburgs bierkartel, waar Interbrew eveneens bij betrokken was. In een totaal andere zaak werden vijf chemische bedrijven veroordeeld voor kartelvorming in de markt voor citroenzuur. Het voornaamste lid in dat kartel is Hoffmann-La Roche, dat nog maar pas is beboet voor kartelvorming in de vitamineverkoop.

Inbreuken op de concurrentiewetgeving zijn niet noodzakelijk kartels, zoals de Belgische Post mag ondervinden. De Post is veroordeeld omdat het zijn monopoliepositie misbruikte om concurrenten van de markt te drukken. De Post heeft het alleenrecht op briefbestelling bij particulieren, maar niet op briefwisseling tussen bedrijven. Toen een Engels bedrijf de briefwisseling wou verzorgen tussen verzekeringsmaatschappijen, schrapte De Post het voorkeurtarief dat die bedrijven genieten voor brieven aan particulieren. Daarom keerden de verzekeraars met alle briefwisseling terug naar De Post. In een laatste beslissing woensdag inzake concurrentie besliste de EU-commissie om een grondig onderzoek te starten naar de overname van Aventis Crop Science door Bayer. De Commissie vreest een te belangrijke inperking van de concurrentie op de markt van pesticiden en andere bestrijdingsmiddelen. Zowel eurocommissaris voor Concurrentie, Mario Monti, als commissievoorzitter Romano Prodi halen naar aanleiding van al deze zaken zwaar uit naar de bedrijfswereld. "De Commissie zal niet aanvaarden dat het Europese publiek wordt bedrogen en dat de concurrentiekracht van onze economie wordt ondermijnd". "Als u de markt wil verdelen via geheime akkoorden, zullen we u vinden en u doen betalen". Monti waarschuwt dat ook in andere landen brouwers zich aan boetes mogen verwachten./.DDW (VRW) ./. 051505 DEC 01
Nu in het nieuws