Algemene vergadering FLV Fund moet opnieuw samenkomen

Print
De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van FLV Fund moet opnieuw bijeengeroepen worden. Vandaag woensdag waren er slechts 1.802.458 aandelen vertegenwoordigd op een totaal van 20.604.495 aandelen. Het quorum (50 pct van het maatschappelijk kapitaal ofwel 10.302.248 aandelen) dat noodzakelijk was voor de beraadslaging en het besluiten over een aantal agendapunten werd niet bereikt.
Een tweede buitengewone algemene vergadering, die over alle agendapunten zal beraadslagen en besluiten, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigd deel van het kapitaal, zal dus bijeen geroepen worden.

Die vergadering zal plaatsvinden op 27 december 2001. Op de agenda van de algemene vergadering stond ondermeer het verminderen van het aandelenkapitaal. Het wilde dat doen door voor elk aandeel 1,36 euro te betalen, wat in totaal op ruim 28 miljoen euro zou komen.
Het durfkapitaalfonds besliste in oktober om haar activiteiten geleidelijk te laten uitdoven tegen einde 2004. Het wil een maximale aandeelhouderswaarde realiseren en een geleidelijke terugbetaling van zijn aandeelhouders door de tegeldemaking van de portefeuille. De realisatie van de portefeuille zal gebeuren door de normaal geplande exits en/of via een gecontroleerde veiling van het geheel of een gedeelte van de portefeuille.
Nu in het nieuws