Voorstel werkgevers beschutte werkplaatsen om staking te vermijden

Print
De aangekondigde staking van nu vrijdag van de 4.415 personeelsleden van de 9 beschutte werkplaatsen in West-Vlaanderen kan mogelijk nog geannuleerd worden als de achterban woensdag akkoord gaat met het voorstel van de werkgevers aan het gemeenschappelijk vakbondsfront. De werkgevers stellen voor om voor de helft van de eindejaarspremie een subsidieaanvraag in te dienen bij de overheid.
De inzet van het sociale conflict in de beschutte werkplaatsen is precies die eindejaarspremie. De werknemers willen een volledige dertiende maand als eindejaarspremie. Omdat het overleg niks opleverde, werd verleden week maandag al in staking gegaan.

Dinsdag was er nieuw en ultiem overleg. Volgens Patrick Vandenberghe van het ACV zijn de werkgevers bereid om tot 2005 stelselmatig de eindejaarspremie op te trekken waardoor er tenslotte in 2005 een halve dertiende maand als eindejaarspremie zou worden betaald. Voor de andere helft stellen de werkgevers de tussenkomst voor van de overheid. Dat zou dan besproken moeten worden in het paritair comité, waar de overheid als subsidiërende partner mee in zetelt.
De bonden zullen het woensdagavond voorleggen aan de achterban. Het voorstel verdedigen zullen ze niet doen, enkel presenteren, aldus Patrick Vandenberghe. Van de stemming hangt het af of de staking zal plaatsvinden.
Nu in het nieuws