N-VA wil doorbreking geweldspiraal in Israël

De Nieuw-Vlaamse Alliantie wil dat de geweldspiraal in het Midden-Oosten wordt doorbroken. En dat kan volgens de partij enkel door de stichting van een Palestijnse staat en de eerbieding door Israël van eerder gesloten akkoorden en VN-resoluties.

BELGA

In een mededeling maandag neemt de N-VA - "vanuit haar democratisch volksnationalisme en haar internationale solidariteit met verdrukte volkeren" - het op voor de Palestijnen. Voorzitter Geert Bourgeois laakt het "schandelijk onrecht dat het Palestijnse volk nu al decennialang overkomt en vandaag terug een culminatiepunt bereikt". De geweldspiraal kan volgens hem enkel worden doorbroken door de oprichting van een Palestijnse staat. "Beide volkeren hebben recht op zelfbeschikking", luidt het.

Bourgeois wil dat het Belgisch EU-voorzitterschap de hermetische afsluiting van de Palestijnse gebieden veroordeelt als een collectieve strafmaatregel die in strijd is met het internationaal recht. "De spiraal van geweld wordt rechtstreeks gevoed door de Israëlische regering.

Zij bedient zich van verwerpelijke oorlogsmethoden, zoals de beschieting van onschuldige burgers en een langzame uithongering van het Palestijnse volk. De Israëlische staat misbruikt haar onmiskenbaar recht op veiligheid om het Palestijnse volk in een dodelijke wurggreep te houden", stelt de N-VA.

Nu in het nieuws