80 pct bedrijven heeft website, e-commerce nog beperkt

Print
Reeds 80 procent van de Belgische ondernemingen beschikt over een website. Dat is tien procent meer dan in 2000, zo blijkt uit een onderzoek dat het VBO en InSites de afgelopen maand bij een staal van het VBO-ledenbestand hebben uitgevoerd. De Belgische bedrijven hebben dus massaal het internet ontdekt -InSites gewaagt van een heuse inhaalbeweging- maar de handel over het internet (e-commerce) blijft wel nog beperkt tot een kwart van de ondernemingen.
Zo gebruiken bedrijven hun website hoofzakelijk (41 pct) om informatie te verstrekken over het bedrijf, over de producten en hun gebruik (32 pct). Slechts in tien procent van de gevallen kunnen klanten effectief producten of diensten kopen, in amper 4 procent kan ook via het web betaald worden.

Een andere manier om producten of diensten on-line aan te bieden gebeurt via extranet, een fenomeen dat het afgelopen jaar een opvallende stijging kende, zo blijkt uit de studie. Extranet is een afgeschermde website waarvoor de klant/leverancier over een paswoord moet beschikken om er toegang tot te hebben. Een kwart van de ondervraagde bedrijven beschikt over extranet, nog eens 20 procent overweegt in 2002 extranet in te voeren. De virtuele marktplaatsen, waarbij leveranciers in de sector elkaar op het net ontmoeten, komen in België nauwelijks van de grond. Internet is opvallend gelieerd aan de grootte van de onderneming: hoe groter het bedrijf, hoe groter de kans dat het over een website beschikt. De investering die ermee gepaard gaat, blijft hoofdzakelijk beperkt tot maximum 1 miljoen frank (25.000 euro). Succes is dan weer afhankelijk van voldoende voorbereiding. Zo moet e-business deel uitmaken van de algemene bedrijfsstrategie en moet het topmanagement actief betrokken worden, meent InSites.

Het VBO kondigde woensdag naar aanleiding van de studie alvast aan actief aan sensibilisering rond e-business te doen. Internet is al langer een item voor de werkgeversorganisatie, maar met de oprichting van een "e-task force" wil het VBO zijn afwachtende houding afleggen en actief workshops organiseren. Ook wordt op de website www.vbo.be discussieforums georganiseerd, met als eerste thema de actuele vraag "Zijn ondernemingen nog altijd klant van De Post".
Nu in het nieuws