Socialistische vrouwenbeweging vraagt "integrale" aanpak partnergeweld

De socialistische vrouwenbeweging SVV vindt dat de campagne over geweld tussen partners die de federale overheid momenteel voert, niet volstaat. De Socialistische Vooruitziende Vrouwen vragen Vlaams minister van Welzijn Mieke Vogels aan een "integrale" aanpak van partnergeweld te werken en in te gaan op "de noodsignalen" die de opvang- en de hulpverleningssector geven.

Zo pleit de SVV - de vrouwenbeweging van de socialistische mutualiteiten - voor meer opvangplaatsen in vluchthuizen en elders, voor een uitbreiding van het alarmsysteem waarmee vrouwen die ondanks geweld thuis blijven, door een druk op een knop laten weten dat ze in nood zijn, en voor een juridisch kader om de geweldpleger uit de woning te zetten zodat vrouw en kinderen thuis kunnen blijven wonen. De vrouwenbeweging overhandigt deze en andere eisen woensdag in een bundel aan minister Vogels.

De zeven weken durende federale campagne die op 10 november begon, wordt met sensibiliseringsslogans in de media, affiches in de straten en folders met informatie voor vrouwelijk slachtoffers van geweld en voor de politiediensten gevoerd.

Nu in het nieuws