Belgische jongeren eens met Europa-beleid van regering

Belgische jongeren delen de visie van de regering op de Europese samenwerking. Ook zij pleiten voor meer slagkracht voor buitenlands beleid, justitie en binnenlandse zaken en meer bevoegdheden voor het Europees Parlement. Tegelijkertijd blijkt dat jongeren uit andere EU-lidstaten veel "voorzichtiger" zijn.

BELGA

Dat is de conclusie van het Prins Filipfonds, dat naar aanleiding van het Belgische EU-voorzitterschap een project lanceerde om de verwachtingen en voorstellen van jongeren omtrent Europa in kaart te brengen.

Honderd Belgische jongeren tussen 17 en 25 jaar uit de drie Gemeenschappen van België debatteerden gedurende enkele maanden rond een aantal brandend actuele Europese thema's, die ook aan bod zullen komen op de Europese top van Laken op 14 en 15 december. Daar buigen de staatshoofden en regeringsleiders zich over de uitbreiding, het Europese asiel- en immigratiebeleid, het veiligheids- en defensiebeleid en de toekomst van Europa.

De teksten met de standpunten van de Belgische jongeren werden voor amendering rondgestuurd naar jongerenverenigingen in de andere EU-lidstaten. Uiteindelijk trokken twee jongeren uit elke lidstaat in oktober naar Brussel om met de Belgische jongeren in debat te treden.

De standpunten van de jongeren zijn inmiddels gebundeld. Premier Guy Verhofstadt neemt de standpunten van de jongeren mee naar Laken, aldus een mededeling van het Prins Filipfonds.