Leuvense Jong-VLD lauweren taartsmijters naar Tobback

Jong-VLD Federatie Leuven geeft haar jaarlijkse prijs Miss NPC (Nieuwe Politieke Cultuur) aan de actievoerders van AnarchLiefje omdat die in juni van dit jaar de Leuvense burgemeester Louis Tobback "een rijkelijk met slagroom en chocoladesnippers getooide taart" in het gezicht gooiden. Dat gebeurde bij de inhuldiging van de nieuwe stationsomgeving.

BELGA

Tobback verdiende volgens Jong-VLD "een bestraffing met taart omdat hij al jarenlang cumuleert en als chef d'équipe een man is die over lijken gaat". "AnarchLiefje klaagde met de actie terecht de verbanning van jeugdhuizen in Leuven aan, de razzia's, de bewakingscamera's, het huisvestingsbeleid dat arme mensen en vreemdelingen uitsluit, de dure investeringen in gebouwen en boulevards en het architectonisch surrealisme van de stationsomgeving", aldus de liberale jongeren.

Nu in het nieuws