Michel wil terrorismestrijd en repressie gescheiden

Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel heeft de 55 lidstaten van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) maandag opgeroepen om oppositiegroepen in het kader van de strijd tegen het terrorisme niet te onderdrukken. Louis Michel neemt deel aan de 9de ministerconferentie van de OVSE, die maandag en dinsdag in het Roemeense Boekarest plaatsvindt. "De strijd tegen het terrorisme en interventies tegen dissidente oppositiegroepen staan los van elkaar", aldus Michel die zich eveneens uitsprak in naam van de Europese Unie, waarvan België nog tot eind 2001 voorzitter is. "Onze levenswijze mag niet worden verstoord, de rechtsstaat mag niet in gevaar worden gebracht en onze open samenleving moet worden gerespecteerd", zo voegde de minister er nog aan toe.

BELGA

Louis Michel maande de lidstaten van de OVSE, die naast Europese naties ook landen uit Noord-Amerika en Centraal-Azië groepeert, voorts aan bij te dragen tot de strijd tegen het terrorisme. Hij zei zich daarvoor te baseren op het gemeenschappelijke en onverbrekelijke veiligheidsconcept van de OVSE. De minister wees daarbij wel op de impact van de "nieuwe gebreken" zoals het drugverkeer en de grensoverschrijdende criminaliteit, waarmee de OVSE-landen worden geconfronteerd. De OVSE moet daarom zijn functie als vroegtijdige waarschuwer behouden en verder ontwikkelen, vindt Louis Michel. Ook het crisisbeheer en het herstel na conflictsituaties moeten in stand worden gehouden. De minister wees daarbij naar de rol van de OVSE in de Balkan. De pan-Europese organisatie heeft namelijk de verantwoordelijkheid voor alle na-oorlogse verkiezingen in Bosnië en Kosovo, op zich genomen, volgens Michel een initiatief dat de Europese Unie volledig ondersteunt. "De Europese Unie vindt het noodzakelijk om ook de politiek-militaire peiler van de OVSE te versterken. De organisatie moet nieuwe politieke verantwoordelijkheden krijgen met het oog op het ontdekken en aanpakken van tekorten wat betreft de veiligheid", aldus nog Michel. De EU-minister wees er tot slot op dat de vijftien lidstaten van de Unie de OVSE graag financieel als een juridische organisatie beloond zouden zien. Dat zou volgens hen bevorderlijk zijn voor de verschillende doelstellingen van de OVSE en de mensen die de organisatie tewerkstelt. "Wij hopen ten stelligste dat de OVSE als een juridische instantie zal worden gedoteerd en van de privileges en immuniteit zal kunnen genieten die ook andere internationale instellingen te beurt vallen". De 55 OVSE-landen zijn nog tot en met dinsdag in Boekarest bijeen om onder meer te praten over de hervorming van de organisatie. Hoofdthema is weliswaar de bijdrage van de OVSE aan de strijd tegen het terrorisme. De Roemeense president Ion Iliescu opende maandagochtend de conferentie met de bevestiging dat de strijd tegen het terrorisme een van de hoofdbezigheden van de internationale gemeenschap is geworden. Verwacht wordt dat de ministers dinsdagavond een "actieplan" tegen het terrorisme klaarhebben.