Niet-EU-burgers behouden rechten binnen EU

Niet-EU-burgers die binnen de Unie werken en er zich verplaatsen, moeten hun opgebouwde sociale zekerheidsrechten behouden. Dat hebben de Europese ministers van Sociale Zaken maandag beslist. De beslissing past in een betere harmonisatie van de 15 sociale zekerheidsstelsels.

Een Belg die in België werkt en ziek wordt op reis in Frankrijk, is verzekerd voor de medische kosten in Frankrijk. Maar wat met de kinderbijslag van een Marokkaan die in België werkt en wiens dochter in Parijs gaat studeren? Of wat met de Rwandees die in diverse EU-landen gewerkt heeft, en er dus pensioenrechten heeft opgebouwd? Het antwoord op die vraag wordt binnenkort simpel: burgers uit derde landen (en legaal in de Unie) hebben dezelfde rechten als EU-burgers.

De ministers van Sociale Zaken moesten zich maandag buigen over de eenvoudiger harmonisatie van de sociale zekerheidsrechten, wanneer EU-burgers zich verplaatsen tijdens of na hun loopbaan. Dat is een technisch probleem. Er was één politiek probleem: geef je dezelfde rechten aan burgers van derde landen? De voorwaarde is uiteraard dat die burgers hier legaal zijn, en dus een verblijfs- en werkvergunning hebben. De voorbije decennia kregen de burgers uit niet-EU-landen niet dezelfde rechten. Juridisch en politiek blijkt dit echter al een tijd onhoudbaar. Daarom is nu een politiek akkoord uitgeschreven met een volledige gelijkstelling. Dat politieke akkoord moet nu nog wel technisch worden uitgewerkt, wat een hele kluif is. Belgisch minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke, spreekt intussen wel al van "een belangrijke stap op weg naar een sociaal rechtvaardig Europa én naar het dichten van de kloof tussen de EU en haar burgers". Dit akkoord heeft trouwens gevolgen die de sociale zekerheid overstijgen. Denemarken, Groot-Brittannië en Ierland doen momenteel niet volledig mee met de Europese acties rond asiel, migratie, en het volledig pakket 'justitie en binnenlandse zaken'. Dat betekent dat ze niet zomaar burgers uit derde landen die elders in de Unie wonen, bij hen moeten toelaten.

Door er nu principieel mee in te stemmen dat bij een verhuis de sociale zekerheidsrechten kunnen meegenomen worden, schuiven die landen toch iets dichter bij de rest van de Unie. Wat op termijn de opheffing van hun uitzonderingsregimes waarschijnlijker maakt.

Nu in het nieuws