Abortus weldra ook terugbetaald in abortuscentra

Vrouwen die een abortus laten uitvoeren in abortuscentra die een conventie met het RIZIV ondertekenen, zullen vanaf volgend jaar recht hebben op terugbetaling. Nu geldt de terugbetaling enkel voor abortussen die in ziekenhuizen worden uitgevoerd.

BELGA

Maandag besliste het verzekeringscomité van het RIZIV om de tussenkomst van de ziekteverzekering voor abortuscentra aanzienlijk uit te breiden. Op voorstel van minister van sociale zaken Frank Vandenbroucke is daartoe een conventie goedgekeurd die door de afzonderlijke abortuscentra ondertekend kan worden. Deze voorziet in de terugbetaling van abortus indien het centrum aan welomschreven voorwaarden voldoet.

De conventie regelt de terugbetaling van de medische, psychologische en sociale opvang van de vrouw die zich tot het abortuscentrum wendt, de uitvoering van de zwangerschapsafbreking en een hoog kwalitatieve nazorg voor de vrouw bij wie een abortus is uitgevoerd.

In België zijn 30 abortuscentra actief. Momenteel krijgen zij van het RIZIV een terugemoetkoming voor de infrastructuur, maar niet voor de werkingsmiddelen. Om in de toekomst terugbetaald te worden, moet elk centrum afzonderlijk de conventie ondertekenen. Hierbij wordt nagegaan of het centrum voldoet aan strikte voorwaarden, onder meer op het vlak van infrastructuur en personeel. Verwacht wordt dat in het voorjaar van 2002 de eerste centra voor terugbetaling in aanmerking zullen komen. De regering trekt hiervoor jaarlijks 150 miljoen frank (3,72 miljoen euro) uit.