Dua nuanceert Boerenbondbericht

Print
Vlaams Milieuminister Dua bevestigt voor een deel de aankondiging van de Boerenbond in zijn blad Boer en Tuinder dat enkele maatregelen in verband met de mestproblematiek werden uitgesteld. De minister nuanceert anderzijds de triomfkreet van de landbouworganisatie over het uitstel van de beslissing tot uitbreiding der kwetsbare gebieden.
De superheffing wegens overschrijding van de toegewezen nutriëntenhalte zal in 2001 inderdaad niet geheven worden. De nutriëntenhalte bepaalt hoeveel dieren - en dus ook de hoeveelheid mestproductie - een boer mag houden. De niet-heffing in 2001 is volgens Dua verantwoord omdat "een aantal boeren nog steeds niet weet hoeveel dieren zij mogen houden", aldus de minister aan VRT-Radio. Dit is het gevolg van het feit dat de beroepen van circa 2.000 boeren tegen hun nutriëntenhalte nog niet behandeld zijn. De superheffing voor het niet-verwerken van het mestoverschot blijft evenwel behouden. Ook het plan om de amonniakuitstoot drastisch te verminderen wordt uitgesteld en opnieuw bespreekbaar gesteld. De Boerenbond had zich hard verweerd tegen dit plan omdat dit meer dan 11.000 Vlaamse landbouwbedrijven in hun voortbestaan bedreigde. "We zullen nakijken wat economisch haalbaar is en zullen het huidige plan allicht een stukje terugschroeven om te beletten dat dit tot veel faillissementen zou leiden. Ook met het nieuwe plan willen wij echter onze doelstellingen halen", aldus Dua.

De minister ontkent echter dat er sprake is van enig uitstel van de beslissing tot uitbreiding van kwetsbare gebieden. Nog deze maand wil ze terzake een voorstel overmaken aan de Europese Commissie. "We staan onder druk van Europa, dat dreigt met het opschorten van een bedrag van 4,4 miljard frank (0,1 miljard euro) die ik nodig heb om de landbouwers te betalen. Ik vind het onverantwoord dat we dit op de helling zouden zetten. De Boerenbond doet hierover onverantwoorde uitspraken en neemt bovendien zijn dromen voor werkelijkheid", aldus Dua.

.

Nu in het nieuws