Ganse PVE Antwerpen is 'ziek'

Print
De 120 personeelsleden van de provinciale verkeerseenheden in de provincie Antwerpen zijn maandag thuisgebleven. Ze willen daarmee een duidelijk signaal geven naar de overheid dat ze de bijkomende opdrachten niet meer willen uitvoeren. Verkeer moet terug de basiszorg worden van de verkeerseenheden. Dat vernam Belga woensdag van Françis Huysmans, woordvoerder van de werkgroep PVE van de provinciale verkeerseenheden in Antwerpen. In totaal werken bij de vier provinciale verkeerseenheden in de provincie Antwerpen een 120-tal personeelsleden. Daarvan werkt er niemand op maandag van 7.00 tot 21.00 uur. Eventuele problemen worden opgevangen door de andere politiediensten. Enkel de dispatching voor dringende noodgevallen blijft aan het werk. In Turnhout werken 23 mensen en in Grobbendonk 26. De andere 70 mensen zijn verspreid over Brecht en Antwerpen.
"Wij zijn het beu dat we ons meer moeten bezighouden met bijkomende opdrachten dan met verkeer. Nu heeft slechts 11 procent van de opdrachten te maken met verkeer. De andere tijd is verdeeld over mobiele permanentie (69 procent), administratie (11 procent), begeleiding, vorming en acties (samen 9 procent)." "Wij willen terug naar 100 procent voor verkeer. De lokale politie-eenheden doen weinig controle op de gewestwegen omdat ze andere taken hebben. Het plaatsen van extra verkeersborden en onbemande camera's blijkt ook niet te werken. Daarom willen wij die taak terug op ons nemen. Daarmee hopen we het aantal weekendongevallen, veelal jongeren, drastisch te doen dalen. Wij zijn er tenslotte voor opgeleid. Veel meer dan de lokale politie." "De acties blijven voorlopig beperkt tot maandag. Wij willen enkel een signaal geven dat we niet tevreden zijn over de huidige werking. Het tienpuntenplan dat we hebben opgesteld, is een werkdocument. Wij hopen dat we bij minister Duquesne ontvangen worden, wat tot nu toe nog niet is gebeurd. Blijft de minister ons negeren dan gaan we over tot verdere acties."

De belangrijkste eisen in het tienpuntenplan van de werkgroep PVE zijn meer personeel om efficiënt verkeerstoezicht te kunnen houden, afschaffing van de begeleiding van de geldtransporten door de verkeerseenheden en niet langer besparen op het budget van verkeersveiligheid.

.

Nu in het nieuws