"Op vrij korte termijn 200 asielzoekers naar Hengelhoef"

Vermoedelijk nog deze week zullen er hoofdzakelijk vanuit Brussel en andere lokale opvangcentra 200 kandidaat-vluchtelingen naar het pas geopende open onthaalcentrum Hengelhoef in Houthalen-Helchteren overgebracht worden. Zo is van directeur Stef Vercruysse van Hengelhoef vernomen.

BELGA

Het kabinet van Maatschappelijke Integratie bevestigt overigens dat op termijn 750 asielzoekers in Hengelhoef opvang zullen krijgen en dat dit gebeurt in uitvoering van het arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen, waarbij een vergunning tot functiewijziging bij de administratie van ruimtelijke ordening werd bekomen.

Stef Vercruysse benadrukte dat er een permanent informatiepunt voor de buurtbewoners (089/38.07.76) in het leven is geroepen om de integratie van het asielcentrum in de buurt zo vlot mogelijk te laten verlopen. "We hopen echt dat de buurtbewoners daar gretig gebruik van zullen maken en ons ook effectief zullen contacteren indien er overlast zou optreden. Op die manier kunnen we tijdig ingrijpen en de veiligheid van de buurt, het centrum en zijn bewoners maximaal waarborgen", luidt het.

Naast een permanent informatiepunt stelde het nieuw onthaalcentrum ook een contactpersoon aan die gezamenlijke activiteiten voor de buurtbewoners en de asielzoekers zal organiseren met het oog op een vlotte integratie. De buurtbewoners zullen onder meer via brochures ook permanent op de hoogte gehouden worden van het reilen en zeilen van het centrum, luidt het tot slot in een mededeling van het kabinet van vice-premier Johan Vande Lanotte, bevoegd voor Maatschappelijke Integratie.