Tewerkstellingscel Sabena zaterdag van start

De tewerkstellingscel die de ontslagen Sabena-werknemers moet begeleiden, kan vanaf 1 december van start gaan. Dat heeft minister van overheidsbedrijven Rik Daems dinsdag in de Kamer verklaard. Hij heeft ook 210 miljoen frank vrijgemaakt voor de financiering van de cel.

BELGA

BR>

Ook al vonden de interpellaties over het Hotel-akkoord dinsdag in de Kamer niet plaats, kreeg Daems heel wat vragen te verwerken over de uitvoering van het sociaal plan voor de ex-Sabéniens. Vooral SP.A-kamerlid Hans Bonte vuurde een waslijst met concrete vragen af. Hij zei te hebben vastgesteld dat heel wat ontslagen werknemers in grote onzekerheid leven en stelde ongerust te zijn over de traagheid waarmee de begeleidingsmaatregelen worden genomen en uitgevoerd.

Marie-Thérèse Coenen (Ecolo) hield een opgemerkte tussenkomst door haar excuses aan te bieden voor het feit dat in het verleden misschien te weinig aandacht werd besteed aan het dossier. "Hadden we dat wel gedaan, was het misschien anders afgelopen. Maar dat is een collectieve verantwoordelijkheid", dixit het groene kamerlid.

Daems ging concreet in op de vele vragen. Hij kondigde aan dat de financiering en de werking van de (regionale) tewerkstellingscellen - die de ontslagen werknemer op weg moeten zetten naar een nieuwe job - zo goed als rond zijn. Tegen vrijdag zouden die uit de startblokken moeten schieten. De minister trok in totaal 210 miljoen frank (5,2 miljoen euro) uit om één en ander te financieren. Daarnaast wordt ook een centrale coördinerende cel opgericht, waar de tewerkstellingscellen terecht kunnen voor gespecialiseerde hulp. In de cel - die huist in Brucargo (gebouw 706) - worden alle vragen en problemen gecentraliseerd en beantwoord. Er ligt al een draaiboek klaar en de mogelijkheid om mensen op te vangen is voorzien, verduidelijkte de VLD-minister.

Nu in het nieuws