Tobback wil dilemma migrantenstemrecht oplossen

Louis Tobback (SP.A) heeft dinsdag in de commissie binnenlandse zaken van de Senaat een opening gemaakt om uit de politieke impasse over het migrantenstemrecht te geraken. Hij stelde voor om de aanpassing van de snelbelgwet en de invoering van het lokaal migrantenstemrecht samen en op korte termijn te regelen. De VLD vroeg wat bedenktijd.

BELGA

BR>

De invoering van het migrantenstemrecht voor lokale verkiezingen kan op de steun rekenen van alle Franstalige partijen, maar stuit aan Vlaamse kant op verzet van coalitiepartner VLD en de oppositiepartijen CD&V en Vlaams Blok. De twee eerstgenoemde partijen stellen dat eerst de snelbelgwet moet aangepast worden eer aan migrantenstemrecht gedacht kan worden. VLD-kamerfractieleider Hugo Coveliers dreigde zelfs met een regeringscrisis indien de Senaat het migrantenstemrecht zou goedkeuren.

Tobback stelde dat de snelbelgwet er enkel is gekomen omdat een aantal partijen niet over het migrantenstemrecht durfden stemmen. "De snelbelgwet is een ersatz voor het migrantenstemrecht", aldus SP.A-senator. Hij pleitte ervoor om de aanpassing van de snelbelgwet en de invoering van het lokaal migrantenstemrecht samen en op zeer korte termijn te realiseren.

Paul Wille (VLD) vond het voorstel van zijn socialistische collega een interessant voorstel, maar vroeg wat tijd om na te denken, onder meer over de manier waarbij de twee dossiers goed gesyncroniseerd kunnen behandeld worden. Tobback drong aan op een timing over het afronden van de aanpassing van de snelbelgwet. "Ik ben bereid tot januari, februari of maart te wachten", zei hij.

Nu in het nieuws