Prehistorisch Pompeï gevonden aan voet Vesuvius

Archeologen hebben aan de voet van de Vesuvius een "prehistorisch Pompeï" opgegraven. Experten gaan ervan uit dat het dorp rond 1.800 jaar voor Pompeï door een geweldige as-regen begraven werd. De resten van de goed bewaard gebleven nederzetting uit de Bronstijd werden ontdekt bij de bouw van een supermarkt nabij de stad Nola (ongeveer 25 km ten oosten van Napels).

BELGA

BR>

Het aan de zuidkant van de Vesuvius gelegen Pompeï werd in het jaar 79 na Christus vernietigd. Nola daarentegen ligt aan de oostkant van de vulkaan. De ontdekking van de oudheidkundigen zou daarom ook voor vulkaanvorsers belangrijk zijn. Tot nog toe ging men er namelijk van uit dat een nieuwe uitbarsting van de Vesuvius enkel voor de aan de zuidkant gelegen steden gevaar zou opleveren. In deze 'rode zone' wonen zo'n 800.000 mensen. Pas voor kort hebben vulkanologen een reusachtig magma-meer onder de Vesuvius ontdekt. Dit alleen is evenwel geen reden om een spoedige uitbarsting te vrezen, beklemtonen deskundigen.

Nu in het nieuws