Kempen heeft eerste gesubsidieerde bosgroep van Vlaanderen

De Kempense Heuvelrug in Retie is vanaf 4 december de eerste bosgroep in Vlaanderen. De vzw ontstaat uit een in 1994 opgericht project 'bosverpleging'. Dat wil de toestand van de Kempense bossen verbeteren. Er zijn nog vier andere bosgroepen werkzaam, maar de Kempense Heuvelrug is de eerste die in aanmerking komt voor een subsidie van het Vlaamse Gewest.

BELGA

BR>

Een bosgroep is een samenwerking tussen privé- en openbare boseigenaars om de bossen op een goedkopere en efficiëntere manier te beheren. Het werkingsgebied bedraagt tussen de 4.000 en 10.000 hectaren. In Vlaanderen zijn op dit moment 5 bosgroepen werkzaam: twee in Limburg, een in Oost-Vlaanderen en een in Vlaams- Brabant.

In 1994 werd het bosverplegingsproject opgestart in de Kempense Heuvelrug in Retie. De provincie Antwerpen en de afdeling Bos en Groen wilden hiermee de slechte toestand van de Kempense bossen verbeteren. Want de bossen in de Kempen zijn versnipperd en veel privé-eigenaars zouden niet de nodige kennis hebben over het bosbeheer en de daarbij horende wetgeving. Binnen de Kempense Heuvelrug zijn er ongeveer een 10.000 boseigenaars, verspreid over 19 gemeenten in de Kempen. Het gemiddelde bosbezit per eigenaar is in Vlaanderen 1 ha.

Nu in het nieuws