Risico op blijvende hersenschade door speedgebruik

Het regelmatig gebruik van speed houdt een risico in op ernstige en mogelijk zelfs blijvende hersenschade. Dat blijkt uit een studie in de VS waarbij de werking der hersenen onderzocht werd bij 15 ex-gebruikers van speed en vergeleken met een controlegroep van 18. De resultaten werden recent gepubliceerd in het American Journal of Psychiatry en staan ook te lezen in de UZ Gezondheidsbrief.

BELGA

BR>

Volgens Prof. Jan Tytgat (KUL) van het Laboratorium Toxico- en bromatologie was uit onderzoek bij dieren eerder al gebleken dat gebruik van speed (methamfetamine) zeer schadelijk is voor de hersenen en dat die invloed lang aanhoudt. Het gebruik treft met name signaalwegen van dopamine, een signaalstof die een belangrijke rol speelt in de sturing en coördinatie van bewegingen en in de werking van het geheugen.

Ook bij de ex-speedgebruikers werd nu ontdekt dat het dopaminetransport in hun hersenen beduidend lager lag. Ze scoorden ook slechter op de reactie-, bewegings- en geheugentests. Zelfs bij ex-gebruikers die al meer dan 11 maanden gestopt waren was dit transport beduidend lager. De zwaarste gevallen situeerden zich op het niveau van "een matige Parkinson", een ziekte die eveneens gekenmerkt wordt door transportdaling. Vermoed wordt dat gebruikers met het verouderen deze ziekte zullen ontwikkelen.