Arbeiders Fedex blijven staken

De arbeiders van het transportbedrijf Fedex staken vandaag/dinsdag voort. Vakbonden en directie zijn omstreeks 11 uur begonnen met de onderhandelingen. De arbeiders van Fedex, dat de logistiek verzorgt voor Alcatel, vrezen dat zij -na het aflopen van het contract met Alcatel- zonder werk vallen.

BELGA

BR>

Fedex, voorheen Caliber, kreeg in 1998 de opdracht om de logistiek voor Alcatel te verzorgen. Een deel van de arbeiders van Alcatel stapte over naar Fedex, maar bleef wel in de fabriek van Alcatel te Geel werken. Die arbeiders eisen nu dat ze mee kunnen genieten van de nieuwe pensioenregeling bij Alcatel.

De staking bij Fedex heeft ernstige gevolgen voor de productie bij Alcatel Bell in Geel. Die ligt sinds donderdagmiddag 22 november stil. De Alcatel-vestigingen in Hoboken en Gent ondervinden (nog) geen hinder van de staking bij Fedex in Geel.

Bij Alcatel Bell is donderdag een vergadering van de ondernemingsraad gepland. De vakbonden en werknemers krijgen dan meer uitleg over de gevolgen van de nieuwe herstructurering, aangekondigd op de ondernemingsraad van 31 oktober jl. in Parijs. De directie besliste toen om wereldwijd nog eens 10.000 banen te schrappen. Dat brengt het totaal op 33.000.

Nu in het nieuws