Frankrijk en Italië strijken de plooien glad

Na de Frans-Duitse top van vrijdag in Nantes, was er vandaag dinsdag een Frans-Italiaanse top in Périgeux. Het was de 21ste in de rij. De Franse president Jacques Chirac ontmoette er de Italiaanse premier Silvio Berlusconi en er werd vooral over Europa gesproken. Volgens Chirac was het, gegeven de gebeurtenissen van de laatste maanden, een "opportune" bijeenkomst. Sinds de mini-top van Gent over Afghanistan, een initiatief van Chirac, waren de relaties tussen beide landen enigzins bekoeld. Zoals bekend was Italië niet op de bijeenkomst uitgenodigd.

BELGA

BR>

Volgens de woordvoerster van het Elysée Cathérine Colonna werden de meningsverschillen terzake uitgeklaard. Chirac zou Berlusconi gerustgesteld hebben met de mededeling dat hij "het Europees directorium niet is".Tijdens hun ontmoeting hadden Chirac en Berlusconi het verder over de Mont-Blanctunnel en het Europees militair transporttoestel de Airbus A400M. Volgens Chirac is dit programma van "vitaal" belang voor de Europese defensie. In Italië gaat het echter om een omstreden dossier en op zeker ogenblik leek het erop dat Italië zich uit het programma wou terugtrekken. Chirac drong er op aan dat Italië zijn oorspronkelijk engagement - de aankoop van 16 vliegtuigen - handhaaft.

Nu in het nieuws