Bush waarschuwt Irak en Noord-Korea

De Amerikaanse president George W. Bush heeft maandag de oorlog in Afghanistan "slechts het begin" genoemd van de strijd tegen het terrorisme en gewaarschuwd dat Irak en Noord-Korea de gevolgen zullen moeten dragen als zij massavernietigingswapens produceren.

APNED

Bush noemde een aantal criteria die door de VS worden gehanteerd voor het identificeren van terroristen. "Als iemand terroristen bescherming biedt, is het zelf een terrorist", aldus de president. "Als zij terrorisme financieren, zijn zij terroristen. Als zij terroristen onderdak verlenen, zijn zij terroristen." Witte-Huiswoordvoerder Ari Fleischer zei dat Bush geen nieuw beleid had geformuleerd en slechts bestaande opvattingen nogmaals had verwoord. Hoge regeringsfunctionarissen bestreden Fleischers interpretatie van Bush' woorden niet, maar spraken van een groeiende consensus in het Witte Huis dat de Iraakse president Saddam Hussein bereid moet zijn tot concessies ten aanzien van het probleem van de controle op de productie van massavernietigingswapens. Bush drong er bij Irak op aan wapeninspecteurs toe te laten "om de wereld te laten zien dat hij geen massavernietigingswapens produceert". Op de vraag wat er gebeurt als Saddam geen gehoor geeft aan de oproep, reageerde Bush met: "Dat zal hij ondervinden."