Ontmoeting vakbonden en directie Post levert niets op

De vakbonden en de directie van De Post hebben elkaar dinsdagmiddag ontmoet, maar de bijeenkomst heeft "niets concreets" opgeleverd, zo is van Jan Eyndels van de liberale vakbond ACLVB vernomen. Over de sluiting van postkantoren en sorteercentra "heeft de directie gezegd dat ze geen enkel a priori had, maar dat het de enige aanvaardbare oplossing op economisch vlak was en dat dit geen stof tot discussie was", aldus Eyndels.

BELGA

BR>

"We hebben de problemen opgesomd en aan de directie een eerlijke discussie gevraagd", zei de vakbondsman. Onder de problemen die werden aangekaart : het gebrek aan communicatie binnen het bedrijf, wijzigingen aan fundamentele regels zonder overleg en projecten "die op het terrein niet realiseerbaar blijken". De vakbonden wachten op de resultaten van de doorlichtingen en op de beslissingen van de regering.

Nu in het nieuws