Mechelen richt Raad voor Ontwikkelingssamenwerking op

Het college van burgemeester en schepenen van Mechelen heeft dinsdag beslist een "officiële Raad voor Ontwikkelingssamenwerking" op te richten. Het betreft een advies en participatieraad van de stad met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking en het stedelijk noord-zuidbeleid. De raad moet "een permanent bewustmakingsbeleid voeren naar de bevolking, leden van organisaties en de hogere overheden".

BELGA

BR>

Bedoeling is via de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking een netwerk van geïnteresseerde verenigingen en individuen uit te bouwen waardoor informatie vlot kan worden uitgewisseld en activiteiten even vlot op elkaar kunnen worden afgestemd. Iedereen die het 11.11.11.-handvest onderschrijft, kan toetreden tot de raad. De Raad voor Ontwikkelingssamenwerking gaat officieel van start met een vergadering op woensdag 5 december om 19 uur in de kolommenzaal van het stadhuis. Meer info op het telefoonnummer van de dienst internationale betrekkingen: 015/21.29.55.

Nu in het nieuws