Mechelen pakt zwarte verkeerspunten aan met onbemande camera's

Het stadsbestuur van Mechelen heeft het Vlaamse Gewest een actieplan gestuurd met de vraag om meer onbemande camera's te installeren op de zwarte verkeerspunten van de gewestwegen. Dat heeft het college van burgemeester en schepenen dinsdag meegedeeld.

BELGA

BR>

Snelheidshandhaving is één van de pijlers van het Mechelse verkeersveiligheidsbeleid. Onbemande camera's worden gezien als het meest efficiënte controlemiddel omdat ze de pakkans verhogen en nauwelijks extra personeelsinzet vereisen. Daarom stuurt de stad een aanvraag voor meer camera's naar de dienst Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen (AWV) van de Vlaamse Gemeenschap. Na een advies van het AWV-diensthoofd verhuist het dossier naar het kabinet van Vlaams verkeersminister Steve Stevaert (SP), waar een prioriteitenlijst wordt opgesteld.

Onbemande camera's moeten vooral de invalswegen en de binnenring (R1) veiliger maken, aldus het college. Daar gebeuren volgens de statistieken de zwaarste ongevallen. De politie voert daar momenteel ook de meeste repressieve snelheidscontroles uit. Voorts verdienen ook andere gevaarlijke plekken meer aandacht. Op alle invalswegen en de kleine ring komen vier verplaatsbare toestellen.

Nu in het nieuws