Helft Mechelse scholieren gebuisd bij fietscontrole

De helft van de ruim 500 fietsen die de stadswachten hebben gecontroleerd aan de Mechelse scholen, vertoont gebreken. "Blijkbaar vinden ouders de veiligheid van hun kinderen, ondanks de vele ongevallen, niet belangrijk genoeg", concludeert het college van burgemeester en schepenen dinsdag. Het college belooft "sensibiliseringsacties" om daar wat aan te doen.

BELGA

BR>

Opvallend bij de controles van de fietsen was dat vooral de rijwielen van de jongens mankementen vertonen. Die scoorden in meer dan de helft van de gevallen onvoldoende. Van de meisjesfietsen voldeed 40 procent niet aan de wettelijke bepalingen. De fietsen van kleine kinderen bleken vaker in orde dan die van hun oudere schoolgenoten.

Het college kondigde aan dat zo vlug mogelijk gestart wordt met een sensibiliseringscampagne in de Mechelse scholen. Hoe die campagne er precies zal uitzien, is nog niet bekend. De fietscontroles worden op vrijwillige basis ingericht in de scholen. Mogelijk wordt de frequentie van deze controles, die normaal aan het begin van het schooljaar plaatsvinden, opgevoerd.

Nu in het nieuws