Verhofstadt op bezoek bij Blair

Na afloop van zijn bezoek aan de Britse premier Tony Blair was eerste minister Guy Verhofstadt eerder schaars met zijn commentaar. "Ik ga er geen gewoonte van maken om de positieve en negatieve punten van zo'n gesprek op te sommen", aldus Verhofstadt. "Dit was een vertrouwelijk gesprek dat mij moet helpen om een goede 'Verklaring van Laken' op te zetten en er een succesrijke top van te maken".

BELGA

BR>

De premier wou wel breedvoerig op de methodiek ingaan die hij rond de 'Verklaring van Laken' wil gebruiken. In eerste instantie wees Verhofstadt erop dat er momenteel geen ontwerpverklaring bestaat. "Het is niet meer dan een werkdocument", zo luidde het. Die nuancering heeft zijn belang, want was onderwerp van debat in het Europees kernkabinet maandagmorgen.

Verhofstadt was wel bereid om een overzicht te geven van de verschillende elementen die in de 'Verklaring' aan bod zullen komen. Zoals eerder gemeld gaat het om drie hoofdstukken en vooral het tweede is momenteel niet meer dan een schets van de vragen waarop de Unie in de toekomst een antwoord moet geven. Volgens Verhofstadt is er op dat vlak werk aan de winkel. "Om de Unie transparant, efficiënt en democratisch te maken, zullen we ze bijna opnieuw moeten uitvinden", zo staat het momenteel in het werkdocument.

Op de vraag op hij bij zijn ontmoeting met Blair op veto's was gestoten, antwoordde Verhofstadt ontkennend. Zijn omgeving had het over een "positief gesprek dat weinig verrassingen inhield". Zo zou Blair weinig enthousiast zijn over de vraag over de rechtstreekse verkiezing van de voorzitter van de Europese Commissie. Verhofstadt hoopt ze in de 'Verklaring' te krijgen. "De opinie van Blair was ons echter bekend", aldus medewerkers van de premier.

Het gesprek met Blair ging niet alleen over de 'Verklaring van Laken', maar ook over de andere agendapunten van de top. "Als er al iets duidelijk wordt", aldus Verhofstadt, "Is het dat het een heel zware agenda wordt. Het worden twee volle dagen vergaderen". De premier liet er weinig twijfel over bestaan dat een vergelijk over de nieuwe zetelverdeling, ondermeer die van het Voedselagentschap, nog ver af is. Hij liet wel verstaan dat België een akkoord probeert te forceren.

Met Blair is ook over de Europese defensie-identiteit gesproken. Verhofstadt wou er weinig over kwijt, maar liet wel uitschijnen dat de dingen met Turkije nog volop in discussie zijn en dat er tegen Laken toch een doorbraak kan komen. In Laken dient er immers een operationaliteitsverklaring te komen en zonder een Turks fiat dreigt dat nauwelijks meer dan een virtuele verklaring te zijn.

Nu in het nieuws