De Roeck (Agalev): nog te vroeg voor proeven therapeutisch klonen

Het is nog veel te vroeg om nu reeds experimenten te doen om een menselijk embryo te klonen voor therapeutische toepassingen. Dat verklaarde Jacinta De Roeck (Agalev), voorzitter van de bijzondere senaatscommissie voor bio-ehtische problemen, in een reactie op het nieuws dat een Amerikaanse firma een menselijk embryo heeft gekloond.

BELGA

Momenteel bestaat er in België geen wettelijke regeling over onderzoek op embryo's en het reproductief of therapeutisch klonen. In de Senaat buigt de bijzondere commissie zich momenteel over een reeks voorstellen om het wetenschappelijk onderzoek op embryo's wettelijk te regelen. Er bestaat een ruime consensus om in de tekst een verbod op reproductief klonen op te nemen, maar therapeutisch klonen is niet in dit wetsvoorstel opgenomen, aldus nog Jacinta De Roeck. Afgesproken is om deze problematiek later in een apart voorstel te regelen. De Roeck benadrukt dat Agalev absoluut gekant is tegen reproductief klonen. Het therapeutisch klonen, zoals door het Amerikaans bedrijf uitgevoerd werd, is iets helemaal anders, benadrukt De Roeck. Bij therapeutisch klonen worden cellen aangemaakt om bijvoorbeeld een nieuwe lever te creëren. Voor de groenen moeten eerst alle alternatieven - onder meer het gebruik van volwassen cellen en overtallige embryo's - uitgeput worden eer men therapeutisch klonen kan overwegen. Pas dan zouden onderzoekers een project kunnen indienen. De Roeck wijst er ook op dat de wetenschap momenteel nog niet ver genoeg staat. Proeven met dieren hebben nog niet de gewenste resultaten aangezien er nog steeds veel misvormde dieren geboren worden. Dinsdag om 13 uur vergadert de bijzondere commissie voor bio-etische problemen voor het eerst in het openbaar. Agalev en CD°V lichtten dan hun aangepast standpunt toe

Nu in het nieuws