CAO banksector ondertekend

Vakbonden en werkgevers in de banksector hebben maandag de nieuwe CAO voor 2002 ondertekend. Het akkoord voorziet in twee koopkrachtverhogingen van 20 euro op 1 april en op 1 december 2002. De tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten wordt verhoogd. Voorts zijn er maatregelen voorzien om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren en om bedrijfsvervoersplannen te realiseren.

BELGA

BR>

Er is overeengekomen om bij fusie, splitsing, opslorping of overname van een bank samen met de vakbonden te zoeken naar oplossingen om de mogelijke sociale gevolgen te beperken. Tevens is voorzien in een "afkoelingsperiode" van negentig dagen. In die periode mag niemand ontslagen worden.

De maximale duur van het tijdskrediet wordt van 1 op 5 jaar gebracht. Bij de toekenning ervan wordt een gedeelte voorbehouden aan werknemers jonger dan 50 jaar. Banken kunnen via het tijdskrediet initiatieven opzetten om het deeltijds werk te bevorderen. Het jongerenplan, dat jongeren de kans geeft om een opleiding te volgen, wordt verlengd. Voorts is het de bedoeling om het bediendenstatuut versneld toe te passen op de arbeiders.

Nu in het nieuws