Deze week vergunning voor Hengelhoef

De provincie Limburg levert deze week een bouwvergunning af voor het inrichten van een asielcentrum voor 750 kandidaat- vluchtelingen in het vakantiedomein Hengelhoef in Houthalen-Helchteren. Dat zegt woordvoerder Hans Peschl namens de vzw 'Red Hengelhoef', een organisatie die zich inzet voor het behoud van Hengelhoef als "groene toeristische long" van Limburg.

BELGA

BR>

Peschl ontving zopas een brief van directeur Stef Vercruysse van Hengelhoef waarin gesteld wordt dat "eerstdaags de randvoorwaarden voor het inrichten van een asielcentrum zullen vervuld zijn en op termijn 750 kandidaat-vluchtelingen in het open asielcentrum kunnen opgevangen worden". De brief is opgesteld op last van het bestuur van maatschappelijke integratie, waarvoor minister Johan Vande Lanotte (SP.A) bevoegd is. Woensdagavond om 20 uur is er een informatievergadering in het hoofdgebouw van Hengelhoef gepland.

De brief vermeldt verder dat het centrum gradueel zal bevolkt worden en dat de wandel- en fietspaden rond het domein toegankelijk zullen blijven voor wandelaars en fietsers. In de brief staat voorts te lezen dat de veiligheid van de buurt en haar bewoners gegarandeerd zal worden via een badgesysteem, waarbij er gecontroleerd zal worden wie het domein betreedt.

Minister Vande Lanotte diende op 18 juli jongstleden een stedenbouwkundige aanvraag voor het bekomen van een functiewijziging voor Hengelhoef in. De termijn van 90 dagen die de administratie voor ruimtelijke ordening had om hierover een beslissing te nemen, is al verstreken. Volgens Peschl geeft de provincie zichzelf een slag in het gezicht indien ze de vergunning aflevert aangezien ze in mei jongstleden het BPA voor Hengelhoef, dat in herziening was geplaatst, goedkeurrde. Bovendien formuleerde de gemeente Houthalen-Helchteren op basis van dat BPA en op basis van de gerechtelijke uitspraken rond Hengelhoef een uitgebreid negatief advies, zegt Peschl. "Maar de provincie handelt onder enorme morele en financiële druk, vergelijkbaar met dat koekoeksverhaal rond de bouwvergunning van het klooster van Opgrimbie", luidt het nog.

Vande Lanotte leidde intussentijd ook een vordering bij Cassatie in om het arrest van het Hof van beroep van Antwerpen nietig te laten verklaren. In dat arrest stelde het hof dat het inrichten van een asielcentrum in Hengelhoef strijdig was met het gewestplan en het Bijzonder Plan van Aanleg vanwege de uitsluitende verblijfsrecreatieve bestemming van het gebied. Het hof legde de Belgische Staat ook een dwangsom van 1 miljoen frank per overtreding op. Volgens Peschl heeft de regering alle belang bij een bouwvergunning om die dwangsom te kunnen ontlopen. Peschl bestempelt de handelswijze van de minister tot slot als volkomen onwettig en de verkoop van Hengelhof aan de regering voor 777 miljoen frank als "illegale financiering van zuilen, in dit geval de christelijke zuil, door de regering op kap van de belastingsbetaler".

Nu in het nieuws