Statutaire commissie VLD schorst Peter Reekmans

De statutaire commissie van de VLD heeft voormalig VLD-Jongerenvoorzitter Peter Reekmans en Jean-Louis Deracourt voor een jaar geschorst voor wat betreft hun rechten en plichten als partijlid. Beiden zijn in Glabbeek thans gemeenteraadslid voor de VLD. De schorsing impliceert dat beiden binnen de partij een jaar lang geen bestuursmandaat kunnen uitoefenen. Ze kunnen wel nog gemeenteraadslid blijven.

BELGA

Bij de VLD wou men vrijdag niets inhoudelijk kwijt over de redenen die tot de sanctie hebben geleid. Het is binnen de VLD met name de regel dat er over de beslissingen van de statutaire commissie niets aan de pers verteld wordt. De beslissing kwam er na klachten van plaatselijke VLD-ers. De commissie heeft de lokale afdeling overigens opgedragen nieuwe bestuursverkiezingen te organiseren.

In een reactie stelt Reekmans dat de beslissing van de commissie het gevolg is van het niet-naleven van enkele statutaire regels tijdens een lokale bestuursvergadering waarop beslist werd de voorzitter af te zetten. "De vergadering had formeel moeten bijeengeroepen worden door eenderde van de leden en statutair kan een dergelijke vergadering de voorzitter hoe dan ook niet afzetten. Omdat dit inderdaad statutair niet correct is aanvaard ik de sanctie en ga niet in beroep", aldus Reekmans. Deracourt tekent wel beroep aan.

Nu in het nieuws