Journalisten Le Soir dienen stakingsaanzeg in

De beroepsjournalisten van de Franstalige krant

Le Soir

hebben vrijdag, na de algemene vergadering, beslist een stakingsaanzeg in te dienen die loopt tot maandag 26 november 14.00u. De journalisten protesteren daarmee tegen de aanstelling van Daniel Van Wylick als redactiedirecteur van de redacties van "Soir", "Soir Magazine" en "Soir en Ligne".

BELGA

Bénédicte Vaes, bestuurslid van de SJPS (vereniging van beroepsjournalisten bij Le Soir), vertelde dat van de 125 journalisten die stemden, er 97 voor een stakingsaanzeg waren. Ze onderstreepte nog dat het initiatief uitging van de SJPS (en niet van de vakbonden) en dat bij de aanstelling van Van Wylick één conventie tussen de directie en de SJPS niet gerespecteerd werd. Maandag om 11.00u zal de SJPS de vakbonden informeren, die dan op hun beurt al het personeel "van het huis" zullen inlichten.

Nu in het nieuws