België en Sabena eisen 2 miljard euro van Swissair

De Belgische Staat en het vroegere Sabena hebben voor de rechtbank van koophandel in Brussel rechtszaken lopen tegen de Swissair Group. Beide klagers eisen in totaal bijna 2 miljard euro van de ter ziele gegane Zwitserse luchtvaartmaatschappij.

BELGA

Zo blijkt uit een mededeling van minister van overheidsbedrijven Rik Daems vrijdagavond.

SAirGroup en SAirLines hebben een reeks contractuele en buitencontractuele fouten begaan, zegt de minister. Verplichtingen om de thesauriebehoeften van Sabena "naar best commercieel vermogen" te dekken (januari 2001) en om het akkoord van 2 augustus rond de kapitaalsverhoging (258 mio euro) in te vullen, werden niet nagekomen.

De Zwitsers hebben tot op het laatste ogenblik laten geloven dat ze zouden inschrijven op de kapitaalsverhoging. Deze "valse zekerheid" heeft de Belgische Staat en Sabena veel tijd doen verliezen en verhinderd om een nieuwe partner te zoeken, luidt het.

De Belgische Staat wil SAirGroup en SAirLines horen veroordelen tot de betaling van 529 miljoen euro aan (ex)Sabena en SAirGroup tot een schadevergoeding van 355 miljoen euro. Sabena zelf vraagt ook 529 miljoen euro en een schadevergoeding van 161,5 miljoen euro voor het niet-nakomen van verbintenissen inzake de hernieuwing en uitbreiding van de vloot. Daarnaast vordert de Belgische Staat nog eens 370 miljoen euro van SAirGroup en SAirLines als schadevergoeding. Dat brengt het totaalbedrag op 1,94 miljard euro of bijna 80 miljard frank.

Voorts wordt onderzocht of België, samen met Portugal, Duitsland en Frankrijk een klacht kan indienen bij de bevoegde OESO-instanties en een klacht bij de Zwitserse autoriteiten.