Toekomst textielververij onzeker door sluiting verbrandingsoven

De textielververij Filteint uit Sint-Niklaas wordt in haar voortbestaan bedreigd door de verplichte sluiting van de MiWa-verbrandingsoven eind 2002. Filteint gebruikt stoom van de verbrandingsoven om de verfbaden op temperatuur te houden.

BELGA

Op een aandeelhoudersvergadering is donderdag beslist om de haalbaarheid van een alternatieve energievoorziening te bestuderen. De 120 werknemers krijgen pas zekerheid over een half jaar. Het Gentse hof van beroep besliste eerder deze week dat de verbrandingsoven eind volgend jaar de deuren moet sluiten. Normaal was dat pas voorzien tegen eind 2004. De textielververij had plannen om te investeren in een nieuwe stookinstallatie tegen de voorziene sluitingsdatum eind 2004.

Volgens de bedrijfsleiding moet de haalbaarheidsstudie uitsluitsel geven over een vervroegde reconversie van de installaties. Er moet immers niet alleen rekening gehouden worden met de investeringskost, ook de energieprijs zal een flink stuk hoger liggen dan de goedkopere restwarmte van de verbrandingsoven.

De socialistische textielcentrale betreurt de uitspraak van het hof van beroep. "Dit arrest houdt blijkbaar enkel rekening met de argumenten van de buurtbewoners maar niet met de getroffen werknemers," zegt vakbondssecretaris Patrick De Backer. "Nochtans voldoet de verbrandingsoven op dit ogenblik aan alle wettelijke normen en was er geen reden voor een vervroegde sluiting". Anderzijds vindt de vakbond dat er voldoende tijd is om de stookinstallatie van het textielbedrijf voor eind volgend jaar te vervangen.

Nu in het nieuws