80 magistraten bijeen in Europees Gerechtelijk Netwerk

Onder het voorzitterschap van nationaal magistraat Serge Brammertz vergadert volgende week gedurende drie dagen in Brussel het Europees Gerechtelijk Netwerk, magistraten uit de 15 EU-lidstaten, 12 kandidaat-lidstaten én Albanië en Zwitserland.

BELGA

De samenkomst is vooral bedoeld om concrete werkafspraken te maken onder Europese magistraten die belast zijn met concrete internationale samenwerking in strafzaken en de bestrijding van georganiseerde criminaliteit.

Het netwerk verzamelt ongeveer tweehonderd contactpunten van magistraten, soms rechters, meestal procureurs, belast met concreet internationaal speurwerk. In België zit voor elk parket-generaal één magistraat in het netwerk, plus de nationaal magistraat. Deze laatste, Serge Brammertz, zit de organisatie momenteel voor naar aanleiding van het Belgische EU-voorzitterschap.

Het Europees Gerechtelijk Netwerk onderscheidt zich van het netwerk Eurojustice van procureurs-generaal doordat het meer met uitvoerende aspecten belast is en Eurojustice meer met beleidsaspecten. Eurojustice komt later op de week samen. Ongeveer tachtig van de tweehonderd contactpunten zullen in Brussel aanwezig zijn. Ze zullen één dag in de Senaat vergaderen over de bestrijding van mensenhandel en een halve dag in de Nationale Bank in verband met vervalsing van euro-biljetten en -munten.

Maar eerst zal er, vanaf maandag, een anderhalve dag, in het Justus Lipsius-gebouw van de EU vergaderd worden. Daar zullen de onderwerpen internationale terrorismebestrijding en nieuwe inter-institutionele samenwerking zijn. Een hoge Zwitserse magistraat zal er de nieuwe wetgeving in zijn land toelichten en de "Europees Justitiële Atlas", een web-hulpmiddel voor magistraten, zal er worden toegelicht.

Nu in het nieuws